ترمیم دندان

ترمیم دندان: یکی از روش های درمان دندان پوسیده ترمیم دندان است که هر فردی در طول زندگی خود با آن برخورد می کند. زمانی که دندان شما پوسیده می شود، دندانپزشک برای درمان آن بخش های پوسیده شده و عفونی شده را تخلیه می کند و سپس دندان تخلیه شده را با مواد مخصوص پر می کند. برای پر کردن دندان های پوسیده می توان از انواع مواد ترمیم استفاده نمود. دو ماده ترمیمی بسیار متداول که برا یپر کردن دندان مورد استفاده قرار می گیرد. کامپوزیت سفید رنگ می باشد. به لطف انواع روش های ترمیم دندان، گزینه های متعددی برای بهبود دندان های پوسیده، خراب و شکسته وجود دارد که با روش ترمیم دندان شما می توانید لبخندی زیبای داشته باشید.

دکمه بازگشت به بالا